Nhớ sử dụng [Voucher_giảm40k] NAILBOX kèm charm nơ 🗽 – >>> top1shop >>> shopee.vn 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🛒🛍🛒

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Nhớ sử dụng [Voucher_giảm40k] NAILBOX kèm charm nơ 🗽 – >>> top1shop >>> shopee.vn 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🛒🛍🛒
Nhớ sử dụng [Voucher_giảm40k] NAILBOX kèm charm nơ 🗽 – >>> top1shop >>> shopee.vn 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🛒🛍🛒

100,000.00

Description

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🛒🛍🛒🇻🇳🇻🇳🇻🇳🛒🛍🛒🇻🇳🇻🇳🇻🇳🛒🛍🛒🇻🇳🇻🇳🇻🇳🛒🛍🛒
Nhớ sử dụng [Voucher_giảm40k] NAILBOX kèm charm nơ 🗽
SKU :
———————————
☁️ NAIL BOX ☁️
Mᴏ́ɴɢ ᴜ́ᴘ + Sᴏ̛ɴ ɢᴇʟ + ᴠᴇ̃ + ᴘʜᴜ̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ
🎀 Sᴇ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴋᴇ̀ᴍ ᴋᴇᴏ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̃ᴀ 🎀
💌 Cᴀ́ᴄʜ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ : ᴄʜᴀ̀ ᴍᴏ́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ( đᴇ̂̉ ᴍᴏ́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ , ᴄᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴋᴇᴏ , ᴄʜᴏ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋᴇᴏ ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴜ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ́ɴɢ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̆́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴏ́ɴɢ !! Nᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ , ᴛʜᴀ́ᴏ ᴍᴏ́ɴɢ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ʙᴏ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ đᴇ̂̉ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴇ́ ❤️❤️❤️
– Kʜᴀ́ᴄʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢʜᴇ́ sʜᴏᴘ Vʏ ɢᴀ̆́ɴ ᴅᴜ̀ᴍ ɴʜᴇ́
– Lᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ sɪᴢᴇ ᴍᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ
– Vᴀ̀ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴇᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ
– Cʜᴏ̣ɴ ꜰʀᴏᴍ : ɴʜᴏ̣ɴ , ᴠᴜᴏ̂ɴɢ , ʙᴀ̂̀ᴜ , ᴛʜᴀɴ , …
✅ Hᴀ̀ɴɢ Vʏ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴏ́ sᴀ̆̃ɴ – Cᴏ́ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ sɪ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ 5 ʙᴏ̣̂ ɢɪᴀ́ ɪʙ
Mᴏ̣ɪ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ xɪɴ ɪʙ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ
Đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ : 126 đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴇ̂ Lᴏ̛̣ɪ Ô Mᴏ̂ɴ Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛
Cᴀʟʟ / Zᴀʟᴏ : 0777881156

shopee.vn/Nhớ-sử-dụng-%5BVoucher_giảm40k%5D-NAILBOX-kèm-charm-i.132059594.8586903393
shopee.vnSắc Đẹp🇻🇳🇻🇳🇻🇳🛒🛍🛒🇻🇳🇻🇳🇻🇳🛒🛍🛒🇻🇳🇻🇳🇻🇳🛒🛍🛒🇻🇳🇻🇳🇻🇳🛒🛍🛒

Additional information

Specification: Nhớ sử dụng [Voucher_giảm40k] NAILBOX kèm charm nơ 🗽 – >>> top1shop >>> shopee.vn 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🛒🛍🛒

Kiểu đóng gói

Tùy size

Hạn sử dụng

24 tháng

Thể tích

100ml

Xuất xứ

Việt Nam

Trọng lượng

100g

Ngày hết hạn

1659632400

TOP57 : top1shop.top1vietnam.vn
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart